Broodpakket aan te vragen

Registrashon pa pakete di pan

Registro para paquete de pan

Door ons programma hoeft geen kind op Bonaire met honger naar school te gaan.

kids1

Elke schooldag krijgen 572 kinderen van behoeftige gezinnen op Bonaire een gratis broodmaaltijd aangeboden op de school of opvang.

Stichting Voeding op School voert conform het zorgcontract en met de financiële steun van het Openbaar Lichaam Bonaire de operationele taken van het programma uit.

De nauwe samenwerking tussen Stichting Voeding op School en de diverse scholen en leveranciers zorgt voor een afgestemde organisatie en levering van de broodmaaltijdpakketten. De pakketten worden in de morgen vroeg klaargezet bij de groothandel en daar door de scholen opgehaald:

Naast het ‘Voeding op School’ project is er ook het ‘Fruit op School’ project. Dit deelproject is er speciaal voor schoolgaande kinderen en jongeren die niet aan het ‘Voeding op School’ project deelnemen, maar bij wie wel de behoefte is aan een aanvulling van fruit in het eetpatroon.

Jaarlijks wordt het programma aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. Op deze manier probeert de stichting op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Lees hier onze Halfjaarlijksrapportage SVOS 2019

Lees hier ons Jaarverslag 2018 Voeding op School 2018