Wij hebben bericht ontvangen van het Openbaar Lichaam Bonaire dat de subsidie voor het jaar 2021 is toegekend. Wij kunnen we dus weer een jaar verder met ons werk.

Stichting Voeding op school zal ervoor zorgen dat de scholen en instellingen voldoende voedsel krijgen voor de kinderen die het nodig hebben. Dat doen wij in overleg met de scholen.

De Stichting en de Corona maatregelen

Na de schoolsluiting moesten wij onmiddellijk onze distributie veranderen. De ontbijt spullen werden iedere dag door de scholen en instellingen opgehaald.
Een eerste stap was het maken van een online aanmeldings formulier. Wij kenden de kinderen niet in ons programma. Die kinderen kenden alleen de scholen en instellingen.
Het online aanmelden begon op 23 maart. In de grafiek ziet u de aanmeldingen. Tot vandaag 554. Deze blijft naar verwachting stijgen. Dit, omdat er steeds meer gezinnen het moeilijk krijgen door de toenemende werkeloosheid.
Iedere aanmelding wordt kritisch bekeken. Dus het aantal broodpakketten ligt lager. Dinsdag zijn er 600 pakketten tijdens de Drive Thru uitgedeeld.